De missie van de Stichting Coördinatie Zorg & Welzijn:

De wens van mensen, die zorg en welzijn behoeven, om in hun thuissituatie optimaal te blijven wonen, mogelijk maken. Mensen zullen volwaardig en op eigen kracht mee blijven tellen ondanks hun handicaps. Hun zelfredzaamheid wordt versterkt.

Onze sponsoren