Het doel:

Het (doen) bevorderen dat zorg en welzijn in de thuissituatie van mensen optimaal wordt verricht en wel met de meest geavanceerde middelen.

Steeds meer complexe zorg wordt thuis verzorgd. De afstemming tussen alle betrokken partijen, hulpverleners, familie en vrijwilligers loopt vaak moeilijk.  In Nederweert bestaat er sinds 2008 na de sloop van het verzorgingshuis een Virtueel Verzorgingshuis. Via een website wordt de nodige zorg  van een cliënt optimaal afgestemd. De communicatie over het Zorgleefplan, de uitvoering en het verloop worden verzorgd via besloten uitwisseling van gegevens.

De Stichting Coördinatie Zorg en Welzijn is opgericht om deze communicatie te verzekeren als belangenbehartiger van burgers op het gebied van zorg en welzijn. De Stichting ondersteunt via optimalisatie van de communicatie de afstemming bij complexe zorg thuis.

Onze sponsoren