Oprichting SCZW

Stichting Coördinatie Zorg & Welzijn opgericht ter ondersteuning van zorg en welzijn thuis.

Steeds meer complexe zorg wordt thuis verzorgd. De afstemming tussen alle betrokken partijen, hulpverleners, familie, mantelzorgers en vrijwilligers gaat vaak moeilijk. In Nederweert bestaat er sinds de sloop van het verzorgingshuis al 5 jaar een Virtueel Verzorgingshuis. Via een website wordt de nodige zorg aan 91 cliënten optimaal afgestemd. Het is inmiddels bewezen, dat met een goede samenwerking tussen professionals, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, de cliënten langer en met meer tevredenheid in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het is bekend dat de kosten veel lager zijn en dat de zelfredzaamheid van cliënten in deze situatie toeneemt. De voortgang van het project is door de oprichting van de Stichting Coördinatie Zorg en Welzijn veilig gesteld. Daarnaast gaat de Stichting de inspraak van burgers op het gebied van zorg en welzijn organiseren.