Welkom op de site van de Stichting Coördinatie Zorg & Welzijn

De Stichting wil een onafhankelijke partij zijn in de regio Midden-Limburg om zorg en welzijn te optimaliseren door het verbeteren van de communicatie van individuele cliënten.

De Stichting ziet als haar belangrijkste taken:

het in stand houden van het virtueel zorghuis, dat de communicatie regelt,
de belangenbehartiging van burgers op het gebied van zorg en welzijn,
het ontwikkelen van beleid op het gebied van zorg en welzijn in samenspraak met alle partijen,
en het  signaleren van tekorten en knelpunten in zorg en welzijn.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Coördinatie Zorg en Welzijn en de Clïentenvereniging zijn ANBI aangemerkte instellingen.

Onze sponsoren